Đắc Nhân Tâm

PHẦN THỨ SÁU

Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đ́nh

Về Nhà nếu kô về nhà th́ trở về mục Đắc Nhân Tâm

Chương Một

Chôn sống hạnh phúc gia đ́nh cách nào lẹ nhất?

Chương Năm

Cái ǵ làm cảm động một người đàn bà

Chương Hai

Tùy Ngộ Nhi An

Chương Sáu

Phu phụ tương kính như tân

Chương Ba

Thương nhau chín bỏ làm mười

Chương Bảy

Những kẻ thất học trong hôn nhân

Chương Tư

Làm cho người ở chung quanh ḿnh được sung sướng là điều dễ dàng