Hướng dẫn The Legend of Dragoon

Mục Lục

1.Hướng dẫn cách chơi trong The legend of Dragoon
Khi vào trận đánh bạn lúc là người bạn sẽ có 4 lựa chọn :
a.Tấn công vật lý bình thường
b.Đỡ
c.Sử dụng Item
d.Chạy
Khi biến thành Dragoon:
a.Đánh vật lý tương tự như người nhưng mạnh hơn
b.Sử dụng phép thuật tốn MP
2.Phần hướng dẫn

Đĩa 1
Khi vừa xuống làng bạn phải đáng với 2 tên lính Sandora .Sau đó nói chuyện với trưởng làng ở đó có một điểm save.Qua trái bạn phải đánh nhau với 3 tên lính nữa ,sau đó đi thẳng lên ra ngoài world map .Sau đó làm một hoạt cảnh về Hellana Prison .Bây giờ bạn đi thẳng xuống khu rừng ,tại khu rừng bạn có thể mua item ,từ người đàn ông đứng bên trái,qua phải lấy item .Tiếp theo đi thẳng lên băng qua cái cây ,lấy item rồi đi xuống qua khu vực khác .Khi tới đây lại đi xuống tiếp tìm đường thoát khỏi khu vực này ,tại cuối đường Dart sẽ nhớ lại một số chuyện ,sau đó cứ đi thẳng là có thể ra khỏi khu rừng .Tại world map tiếp tục đi thẳng để tới Hellana Prison ,khi vào được trong đây thì bạn sẽ thấy có một điểm save đi thẳng xuống lấy item .Tiếp theo qua trái và bạn sẽ đánh với một tên lính .Bây giờ thì qua trái rồi qua phải ,lên cầu thang hạ gục tên lính và lên tầng trên sau đó cứ đi thẳng bạn sẽ sang khu vực mới .Tại đây hãy sử dụng thang máy để lên tầng trên rồi vào nhà tù chính .Ở đây bạn sẽ gặp Lavitz đang đánh nhau với bọn lính canh tù hãy vào giúp anh ta và anh ta sẽ đi theo bạn .Sau đó qua phải ra ngoài và sử dụng thang máy để lên tầng trên cùng .khi lên đó hãy qua trái và sử dụng cầu thang bên phải để lấy chìa khóa .sau đó ra khỏi đây qua bên phải mở cửa lại đi thẳng qua bên trái đánh hau với 3 tên lính và giải thoát cho Shana tiếp theo phải đánh nhau với 3 tên lính nữa rồi tìm đường trở ra ngoài world map trên đường bạn sẽ đánh với tên trùm đầu tiên của trò chơi Fruegel khi ra ngoài world map bạn cứ đi thẳng và rẻ nhánh qua bên trái .Tại đây Lavitz sẽ bị thương .sau khi bọn lính không đuổi theo nữa đi xuống vào ngôi nhà tiếp theo đi qua bên trái của ngôi nhà rồi kiểm tra cái cây .Bây giờ quay lại ngôi nhà lấy cái riu rồi quay trở lại đây chặt cái cây .Sau đó từ căn nhà quẹo phải rồi quẹo trái ra bờ sông rồi đi qua tới khu vực khác .Tiếp theo đi thẳng rồi nói chuyện với một gia đình giữa đường rồi ra ngoài world map .Bây giờ đi thẳng để tới Limestone Cave .Khi vào đây cứ đi thẳng ,ở khu vực tiếp theo lại tiếp tục đi thẳng .Ở khu vực này hãy sử dụng những tảng đá để qua khu vực tiếp theo .Sau đó chọn con đường xuống dưới rẻ vào chổ có nhiều ánh sáng ,kiểm tra nó bạn sẽ đầy lượng HP .Sau đó ra khỏi khu vực này tiếp tục đi thẳng và vòng lên con đường có item và bạn sẽ tới nơi có điểm save,đi thẳng tới và đánh nhau với một con rít .Bây giờ cứ đi thẳng và bạn ra được ngoài world map .Thẳng tới Iidels Castle .Khi vào đây đi theo hướng bên trái và qua trái một lần nữa bạn sẽ thấy toà lâu đài .Sau đó đi theo đường cầu thang lên tầng trên bạn sẽ gặp vua Albert .Tiếp theo hãy trở lại khu vực ban đầu qua phải bạn sẽ gặp nhà của Lavitz tại khu vực đó .Vào nhà sau cuộc nói chuyện tại nhà Lavitz thì bạn không còn việc gì ở đây nữa .Bây giờ ra ngoài world map và chạy thẳng tới Town of Hoax .Ở trong này hãy vào căn nhà đầu tiên nơi có một người lính đứng canh .Vào đó nói chuyện với Kaiser.Tiếp theo hãy vào nhà một lần nữa và nói chuyện với Kaiser và chọn tuỳ chọn thứ hai .Bạn và Lavitz được điều đi canh gác ,hãy lên cầu thang và đi thẳng lên .Khi điều khiển Dart hãy đi xuống và lúc đó quân Sandora sẽ kéo tới và bạn sẽ đánh vói 2 tên lính .Tiếp theo là thằng trùm và 1 thằng trùm nữa đó là Kongol .Qua một vài sự kiện bạn sẽ bất tỉnh .Tiếp theo hãy đi ra ngoài và Rose sẽ hỏi bạn và khi ấy bạn chọn tùy chọn thứ 2 ,bạn sẽ ra ngoài world map .Từ Hoax hãy đi thẳng tới và gặp 1 ngả rẻ rẻ vào đó tới Marshland .Khi vào đây cứ đi thẳng bạn sẽ thấy cảnh đánh nhau giữa quân Basil và quân Sandora .Sau khi đánh hết những tên lính sandora và phải đánh nhau với 1 tên trùm ,vào lâu đài bạn sẽ thấy quân Basil chết toàn bộ .Trở ra khu vực đầu tiên chổ cái cây ,lên cái cây và băng qua vùng khác .Ở đây bạn hãy sử dụng những con thuyền để lấy item nếu bạn muốn rồi đi thẳng ra ngoài world map .Sau đó thẳng đến Volcano Villude .Cứ đi thẳng cho tới khi thấy 2 ngả rẻ thì rẻ sang trái đi thẳng bạn sẽ thấy có một điểm save .Ở đây bạn sẽ nhảy qua các tảng đá để tới khu vực khác .Khi nhảy đến tảng đá cuối cùng phía bên trái thì Shana sẽ bỏ đi đuổi theo cô ta và đánh với trùm .sau khi thắng thì ra khỏi khu vực này chạy thẳng xuống tảng đá cuối cùng phía bên phải rồi đi thẳng để sang khu vực tiếp theo .Ở khu vực này se có một người kêu cứu thì hãy giúp anh ta rồi đi thằng giữa đường thì bạn phải đánh với con chim lửa .Bây giờ thì ra ngoài ở đây bạn sẽ gặp lại Dabas bạn có thể mua item từ anh ta .Tiếp theo hãy đi thẳng để ra ngoài world map và đi tới Nest of Dragon .Ở đây bạn cứ đi thẳng và sẽ thấy vài hoạt cảnh về Shana .Tiếp tục đi thẳng cho tới màng nhên bạn sẽ bị rới xuống vực .Ở đây tìm đường thoát ra ngoài (chú ý là bạn phải kiểm tra những cái cây xanh giữa đưởng để làm mất những vật cản) theo con đường có điểm save để sang khu vực khác .Tại đây bạn phải đánh với trùm .Sau đó thì leo lên mành nhện thoát ra ngoài và đi thẳng sẽ ra được world map và đi thằng tới thành Lohan .Từ nhà của bác sĩ Sanator đi qua bên phải thì thấy 2 ngôi nhà ở gần đó .hãy vào ngôi nhà có cánh cửa màu xanh dương bạn sẽ gặp lại Dabas .Tiếp theo là ra ngoài world map .Khi bạn xuống đường chính thì có ngừơi đàn ông muốn bán bình nước cho bạn với giá rật cao hãy chọn tuỳ chọn thứ hai thì đến một lúc nào đó thì bạn sẽ được miễn phí .Khi ra ngoài world map thì trở lại Nest of Dragon .Tiếp theo nhảy xuống hố một lần nữa tìm đường tới vũng nước kiểm tra nó thì bạn sẽ được Life Water .Bây giờ thoát ra ngoài cái hồ qua con đường bên trái đền những tảng đá thì nhảy qua bên kia đường rồi vào ngã rẽ trước kia không vào được sau đó kiểm tra vật cản thì bạn sẽ qua được thôi .Cứ đi thằng bạn sẽ ra được world map .Thẳng tới Shrine of Shirley .Vào đây bạn cứ đi thẳng khi vào trong bạn đầu tiên bạn cứ đi qua bên phải rồi kiểm tra các vệt sáng thì bạn sẽ đầy lượng HP .Quay trở lại khu vực ban đầu bạn hãy đi qua trái kiểm tra cái tay quay thì cái cửa phía dưới sẽ mở .Trở lại ra bên ngoài hãy vào cánh cửa bên trái vừa mới mở thỉ bạn sẽ thấy có một bức tượng vàng hãy kiểm tra chúng thì hiện lên dòng chữ.Sau đó theo con đường thằng lên cầu thang qua nhiều cầu thang và kiểm tra cái rương thì bạn sẽ biết được mã số .Khi đó thì bạn sẽ được đưa trở lại bên ngoài hãy vào trong và theo con đường này kiểm tra cái bia giữa đường gắn mã số vào thì một cầu thang mới hiện ra .Theo con đường này thì thấy có 2 bức tượng đặt chúng sao cho giống với những bức tượng trước đây thì bạn sẽ lên cầu thang .Tiếp tục đi thẳng thì bạn phải đánh nhau với con trùm Drake và tiếp theo cô ta sẽ kiểm tra bạn và bạn chọn những tuỳ chọn sau:
~~~~~~~
DART'S CHALLENGE
- It's none of your business (X)
- To pursue the Black Monster
- Of course, get revenge ! (X)
- I don't know yet.
- Shana (X)
- Black Monster
~~~~~~~
LAVITZ'S CHALLENGE
- Yes, Your Majesty. Coming.
- That's not like you. (X)
- Shana needs me ! (X)
- Don't command me
~~~~~~~


Sau khi có được viên ngọc thì đến lúc quay trở lại Lohan tới nhà bác sĩ Sanator cứu Shana .Bây giờ thì xuống con đường chính qua phía bên phải đề vào khu vực khác .Tới đây hãy nói chuyện với người đàn ông đứng trong quày bên cạnh cái cầu thang để đăng kí .Sau đó thì hãy xuống cằu thang qua cuộc nói chuyện hãy nói chuyện với người đàn ông nếu bạn sẵn sàng .Sau khi đấu xong 5 trận thì bạn quay trở lại với nhóm rời khỏi đây theo đường ra ngoài world map thì bạn sẽ gặp một người lính Basil bị thương tới nói với bạn vua Albert đã bị bắt .Sau hàng loạt sự kiện bạn hãy ra ngoài world map đi xuống để làm một cuộc viếng thăm lần thứ hai tới nhà tù Hellana .Vào trong đây hãy qua bên trái bỏ qua ngã rẽ và sử dụng cái thang máy ở cuối đường và lên tầng trên cùng .Băng qua một khu vực nữa thì bạn sẽ tới một khu vực trước đây đã từng tới lấy chìa khoá .Đi tới thì bạn sẽ mắc bẫy .Bây giờ hãy nói chuyện với Shana và kiểm tra cái bức tường mà Shana đang nhìn thì bạn phải đánh với trùm .Khi thắng thì một con đường mới mở ra theo con đường đó cứ đi thẳng thì bạn sẽ tới một khu vực mà có một điểm save đi lên và bạn chạm trán với cựu đớ thủ Fuegel .Khi thắng thì có hàng loạt sự kiện nói về Lavitz đã hi sinh .Trải qua các cuộc nói chuyện tại Seles thì bạn sẽ ra ngoài world map băng qua khu rừng để đến Black Caste Vào đây thì bạn cứ đi thẳng thì sẽ tới một ngôi làng nghèo vào ngôi nhà cuối cùng nói chuyện với một người bí mật thì anh ta sẽ kiểm tra bạn và bạn chọn những tuỳ chọn sau :
- I don't know.
- Take care at home.
- To protect something
Sau khi trả lời các câu hỏi của anh ta thì anh ta sẽ dẫn bạn tới một đường hầm thì bạn chỉ viếc đi thẳng thì lên được khu vực khác .Chạy thẳng vào trong vào cánh cửa bên phải nói chuyện với 2 người tiến sĩ rối sử dụng cái thang máy ở gần đó và một cái thang mấy nữa bạn sẽ tới khu đổ rác .Băng qua và kiếm tra cái rương thì bạn sẽ có Red Stone .Tiếp theo thì trở lại khu vực đầu tiên đi bằng cái thang máy phía bên trái lên lấu và vào phòng gặp tiến sĩ Magic .Sau khi nói chuyện thì kiểm tra cái rương ở gần đó thì bạn xẽ có Blue stone .Bây giờ lại quay lại khu vực ban đầu theo cái thang mấy ở giữa chỗ có 2 tên lính đứng canh .Khi lên được khu vực tiếp theo thì bạn qua trái và sử dụng cái thang máy ở đó và bạn phải đánh với 3 tên lính .Tiếp tục sử dụng cái thang máy phía bên phài thì lên một căn phòng nói chuyện với ngừơi lính thì anh ta sẽ đưa cho bạn Yellow Stone .Quay trở xuống và sử dụng cái thang máy bên trái và chọng tuỳ chọn trên cùng thì bạn vào khu vực nhà thờ .Nói chuyện với thiên sứ và lên chỗ có một điểm save thì bên cạnh nó có một tấm bia có hình tam giác ,gắn 3 viên ngọc vào thì cấu thang được mở ra .Lên cầu thang thì bạn phải đánh với Kongol và trùm cúôi của trò chơi Emperol Doel .Đánh xong cũng là lúc kết thúc đĩa 1
Đĩa 2
Hiên nay bạn đang ở Twin Castle of Fletz .Bây giờ hãy chạy theo hướng thẳng bạn sẽ tới lâu đài .Tại đây bạn sẽ chứng kiến một hoạt cảnh về công chúa Emille .Tiếp đó hãy đi lên cái cầu thang phía bên phải của khách sạn vào và nói chuyện với Kaffi .Khi đó trời sẽ tối tiếp theo là vào căn nhà phía bên trái của khách sạn để gặp MR Fester .Sau khi MR Fester bỏ đi thì hãy vào ngôi nhà đối diện với ngôi nhà có cánh cửa hình ngôi sao .Sau khi nói chuyện xong thì trời cũng bắt đầu sáng .Bây giờ bạn không còn vịêc gì ở thành phố này nữa hãy ra ngoài world map đi lên thung lũng Barrens.Ở đây bạn có thể qua phía bên phải để lấy weapon sau đó cứ đi thẳng ở cuối đoạn đường thì bạn phải đánh với con trùm Mappi .Khi trận đánh kết thúc thì Mappi sẽ cướp Dragoon Spirit của Dart .Tiếp đó đi lên phía trên vào ngã rẽ bên phải đi thẳng và bạn sẽ thoát ra ngoài world map và đi đến Flowers City .Khi vào được trong này hãy vào căn nhà đầu tiên phía bên phải và nói chuyện với người phụ nữ tên Kate .Sau đó đi qua đường bên trái và lên cầu thang vào nhà của thị trưởng và nói chuyện với ông ta .Khi xuống bạn sẽ chứng kiến một hoạt cảnh vui nhộn về cô gái Meru và cô ta sẽ đòi đi theo bạn cho bằng được .Bây giờ thoát ra ngoài world map băng qua thung lũng Barrens để về lại Fletz .Ở trong thành thì đi theo hướng lâu đài và mẻu sẽ nói chuyện với tên lính và sau đó vào cửa hàng bán item thì bạn sẽ gặp lại MR Fester đi theo ông ta thì bạn sẽ vào được lâu đài .Khi vào trong lâu đài thì đi theo ông Fester để gặp vua Zior .Sau đó bạn sẽ được cấp thẻ để vào thành phố bị bỏ hoang .Khi bạn định đi ra khỏi lâu đài thì có người gọi bạn lại và nói với bạn công chúa Lisa muốn gặp bạn ,bây giờ nói chuyện với ngừơi phụ nữ mặc đầm xanh và chọn mục sẵn sàng .Khi bữa ăn kết thúc thì qua phòng đối diện với phòng ăn .Vào đây hãy nói chuyện với Hanches để đánh một giấc .Khi tỉnh dậy thì trời sáng , ra world map tới thung lũng Barrens .Khi tới con đường có 2 ngà rẽ thì rẽ qua bên trái bạn sẽ tới Valley of Corrupted Gravity,ở đây hãy nói chuyện với anh lính bạn sẽ vào được bên trong .Tại đây bạn nhớ lượm món Speed up tiếp đó đi thẳng qua cái cây và dùng những tảng đá để qua khu vực khác và lên khu vực trên cùng .Ở đó có một điểm save qua bên kia và đi thẳng thì bạn phải đánh với trùm ,sau đó nói chuyện với tất cà các thành viên và đi thẳng thì bạn sẽ ra ngoài world map và đi tới Home of Giganto .Khi vào đây hãy chạy thẳng lên cầu thang và bạn sẽ bị bao vây .Chạy tới kiểm tra cái cổng hình tròn thì bạn phải đánh với 3 tên cướp tiếp đó vào căn nhà nằm ở phía bên phải .Bây giờ tiếp tục đi thẳng lên cầu thang ,ở đây có một điểm save và đi vào trong .Sau đó bạn phải đánh với Gehrich và Mappi .Giải quyết xong 2 tên này thì đi xuống cái cầu thang vừa mới mở giảu thoát cho Lynn và kiểm tra vật sáng ở cuối bức tường bạn sẽ lấy lại được Dragoon Spirit của Dart .Việc tiếp theo là bạn phải quay chở về Fletz ,khi vào được thành thì vào lâu đài .Ở trong lâu đài bạn đi qua cái cầu thang phía bên phải ở tầng trên để vào khu vực có 2 toà nhà hình con óc .Tìm cách lên tầng trên cùng của toà nhà phía bên tay phải để gặp Lisa và cô ta sẽ đi theo bạn .Bây giờ tìm cách lên tầng trên cùng của tòa nhà phía bên tay trái .Sau đó kiểm tra bức tranh thì bạn sẽ vào được thế giới bên trong bức tranh .Hãy kiểm tra vệt sáng và một các cầu mới sẽ hiện ra qua đó và giàu thoát cho công chúa Emille.Việc tiếp theo là phải đi vào con đường có trải tấm ra đó để gặp vua Zior và công chúa Emille già .Đó cũng chính là Lenus người tình của Llyod và bạn phải đánh với cô ta ,sau đó vua Zior sẽ cho bạn mược con tàu Queen Fury.Bây giờ hãy đi ra ngoài world map vợơt qua barrens để tới Flowers City .Tới đây thì bạn hãy đi qua trái sau đó đi thẳng và xuống cầu thang nói chuyện với ngừơi đứng dưới đó và chọn mục sẵn sàng ,trên con tàu các thành viên sẽ tản ra khắp nơi .Đầu tiên là Shana ,bây giờ hãy đi xuống chỗ có 3 cánh cửa để vào trong .Tiếp đó hãy đi lên 2 cái cầu thang ở tầng trên bạn sẽ gặp Hanches sau đó lên một cái cầu thang nữa bạn sẽ gặp Dart nói chuyện với anh ta .Trong vai Dart bạn hãy lên cái cầu thang và leo lên bon tàu bạn sẽ gặp được Rose .Đối với Rose thì bạn hãy đi gặp Hanches .Còn Hanches thì quay chở ra ngoài con tàu nơi có Shana hãy xuống cái cầu thang thì bạn sẽ gặp Kongol nói chuyện với anh ta .Sau đó bạn hãy vảo lại khu vực bên trong 3 cánh cửa đi vào khu vực bên dưới cái cằu thang thì bạn sẽ gặp Albert .Trong vai Albert bạn hãy đi thẳng là gặp Meru .Khi điều khiển được Meru thì đi nói chuyện với Dart và nói chuyện với Rose khi ấy một con tàu ma xuất hiện .khi ở trên con tàu hãy đi thẳng hti bạn sẽ gặp vcãnh một thủy thủ đang gọi thuyền trưởng , trở ra ngoài và xuống cầu thang đi vào 3 cánh cửa lần lượt mớ 3 cái rương ra .Sau khi mở cái rương cúôi cùng xong thì thuyền trưởng sẽ hiên lên và đợi bạn ở cabin .Hãy quay trở lại chỗ hồi nãy để nói chuyện với thuyền trưởng và kiểm tra ánh sánh trên sàn thì bạn sẽ lấy được chìa khoá của con tàu .Hãy trở ra ngoài thì có 2 căn phòng hãy vào căn phòng bên phải bạn phải đánh với 5 hồn ma .Tiếp đó vào căn phòng vừa được mở ra và kiểm tra cái nối xong thì quay trở lại con tàu Queen .Sau hàng loạt sự kiện ở d8ây hiên bạn đáng ở làng Lidiera .bây giờ rời khỏi căn nhà thỉ Pete sẽ gọi bạn lại và nhờ bạn dẫn tới Fueno.Đi ra ngoài world map sau đó đi tới Undersea cave .Trong hang động này bạn cứ đi thẳng thì sẽ ra được world map .Và đi tới Fueno ,ở trong thành phố bạn cứ đi thẳng và xuống cái cầu thang nằm ở phía sau nới có điểm save game và tiếp tục đi thẳng vào trong toà nhà thì bạn sẽ gặp lại con thuyền của mình .Sau khi nói chuyện xong thì ra khỏi khu vực này bạn sẽ gặp lại Meru bây giờ đi tới khách sạn bạn sẽ gặp lại mọi người .Tiếp đó lên lầu và vào căn phòng bên tay trái bạn sẽ gặp lại Shana (romance!!!).Sau đó hãy quay trở lại con thuyền nói chuyện với thuyền trưởng sau đó ra ngoài world map và đi qua Undersea đề tới lại làng Lidirea .Trong ngôi làng này bạn hãy đi con thuyền và chọn tuỳ chọn thứ nhất để nói chuyện với 3 người đàn ông và đi qua nhà của Pete và đi theo con đường phía sau bạn sẽ tới một khu vực mới .Khi vào đây đi thẳng và kiểm tra cái tay quay .bây giờ thoát ra khỏi đây và đi tới hang động Undersea và đi vào con đường giữa mới có .Sau đó cứ đi thẳng thì rẽ vào ngã rẽ rồi tiếp tục đi thẳng .Sau đó đi qua phía bên phải lên tầng trên bân sẽ thấy có một điểm save và tiếp tục đi thẳng bạn sẽ gặp Lenus và Lloyd.Sau một hồi thì Lloyd sẽ bỏ đi và bạn đụng độ với con trùm cuối đĩa 2 là Lenus và con rồng của cô ta .Khi đánh thằng được Lenus thì bạn hãy quay trờ về Fueno và nói chuyện với thuyền trưởng bạn sẽ quay trở lại Flowers City .Sau đó qua thung lũng Barrens để về lại Fletz .Vào lâu đài theo con đưởng trải ra màu đỏ nói chuyện với vua Zior .Qua những chuổi liên tiếp thất bại của Dart và Shana bạn hãy đi đền phòng ngủ , phòng ăn , phòng của công chúa Emille và theo con đường có trải ra xanh .Từ căn phòng gặp Kongol bạn hãy đi thẳng .Hiện nay bạn đang có mặt tại bữa tiệc hãy nói chuyện với tất cả các thành viên và đi theo cánh cửa bên phải và nói chuyện với Rose .Tiếp đó Shana sẽ xuất hiện trong bộ đầm (Romance!!!!).Đĩa 2 cũng kết thúc sau đó
Đĩa 3
Bạn sẽ được con tàu Queen Fury đưa đến thành phố nước Water City .Bây giờ lên cầu thang và cứ đi thẳng bạn sẽ gặp vài tên lính đang treo giải thưởng cho ai giết được con sói Kamuy của cậu bé Teo .Tiếp tục đi thẳng lên cầu thang và vào khách sạn nói chuyện với cô gái đứng trong quày bạn sẽ được cấp giấy phép đi lại bằng thuyền .Kiếm tra chiếc thuyền rồi chọn tuỳ chọn thứ 2 đề dang khu vực khác sau đó chọn tuỳ chọn thứ 4 để vào nhà của Mayor nói chuyện với ông ta và nói chuyện với ông ta lần nữa .Sau đó trời sẽ sáng và bạn hãy rời khỏi đây và hcọn tuỳ chọn thứ 2 tiếp theo đi về phía bên phải để ra ngoài world map và đi tới Evergreen Forest .Tới đây đi về phía bên trái rồi rẽ phải rồi rẽ phải một lần nữa .Sau đó lên nói chuyện với người đi qua đi lại thì Kamuy sẽ xuất hiện ,bây giờ đia về lại chỗ có 2 ngã rẽ ,rẽ sang trái bạn sẽ tới khu vực có 3 con đường .Cứ đi thẳng bạn sẽ gặp được Kamuy ,khi chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chọn tuỳ chọn thứ hai bạn phải đánh với nó .Bây giờ quay trở lại khu vực có 3 con đường đi về phía con đường còn lại (một con đường không đi được )đi thẳng giữa đường Rose và Meru sẽ rời khỏi nhóm .Tiếp tục đi thẳng bạn sẽ ra ngoài world map và tới Crystal Palace in Deningrad .Trước tiên bạn hãy đi qua phía bên phải nói chuyện với 2 người cha nhà thờ .Sau đó trở lại khu vực này và đi thẳng vào ngôi nhà trước điểm save nằm bên phía tay trái .Bây giờ nói chuyện với tất cả các thành viên rồi nói chuyện với người quản thủ thư viện ,tiếp theo là các hoạt cảnh về Rose và Meru ,quay trở lại với nhóm của Dart khi địng ra ngoài thì bạn sẽ gặp lại Rose và Meru ,theo hứơng khách sạn chạy thẳng vào lâu đài rồi tiếp tục chạy thảng bạn sẽ gặp được nữ hoàng .Khi về thì Shana sẽ mất tích hãy quay trở lại chỗ nữ hoàng và đi vào cầu thang phía bên phải và cứ đi thẳng bạn sẽ gặp Shana .Tứ đây Miranda là người thay thế Shana trong suốt cuộc hành trình còn lại của bạn .Sau đó ra ngoài world map và về lại Evergreen Forest trở lại con đường có 2 ngã rẽ ,rẽ sang phải rồi vòng thẳng lên bạn sẽ tới khu rừng rậm .Sau khi Meru mở con đường vào Wingly Forest thì hãy chạy lên cái hang và vào khu vực khác .Nói chuyện với người đàn ông đứng trườc điểm save và chọn tuỳ chọn thứ 2 ông ta sẽ đưa bạn lên tầng trên .Vào nhà cứ đi thẳng sẽ gặp được cha mẹ của Meru ,tiếp đó sang phải sẽ có 2 đường dẫn .Đầu tiên dùng đường dẫn bên trái sau đó dùng thêm một teleport bên trái nữa bạn sẽ gặp được người bạn thân của Meru .Sau đó quay trở lại khu vực ban đầu dùng đường bên phải rồi thêm một cái nữa chạy vào trong bạn sẽ ra ngoài .Nói chuyện với người đàn ông nhờ ông ta chở bạn lên tầng trên .Vào nhà bạn sẽ gặp được Ancestor ,khi đã chuẩn bị xong thì nói chuyện với người đàn ông để lên Forbidden Land .bây giờ cứ đi thẳng ,gặp ngã rẽ thì rẽ vào rồi tiếp tục đi thẳng sang khu vực khác ,kiểm tra cái teleport để lên trên .Từ khu vực này kiểm tra cái teleport để sang khu vực ở trên tiếp đó dùng những teleport ở đây để vào khu vực mà có cây cầu ,đi qua cây cầu và sử dụng những cái teleport để tới khu vực có một điểm save .Sử dụng cái teleport màu đỏ để đầy lượng HP và MP ,sau đó dùng cái teleport màu xanh bên phải để xuống dưới ,đi thẳng và bạn sẽ tới khu vực có 5 cái máy ,lần lượt kiểm tra 5 cái teleport màu hồng ,5 cái vòng sẽ biến mất rồi sử dụng cái teleport mới có để vào khu vực mới .Tại khu vực này bạn hãy dùng những tảng đá để di chuyển .Ngoài ra ở đây bạn cố kiếm ra món Power Up là món đồ dùng để giết trùm rất tiện lợi .Dùng teleport bên phải để ra khỏi khu vực này ,tiếp tục dùng một cái teleport nữa bạn sẽ tới khu vực có Dragon Block Staff.Bạn biết gì không đánh trùm chứ còn gì nữa,đặc biết con trùm này bạn không nên biến thành Dragoon .Sau đó hãy trở ra ngoài bằng teleport bên phải ,khi về Wingly thì xảy ra một số sự kiện và bạn có mặt tại Deningrad hãy vào lâu đài đi thẳng và bạn sẽ gặp Shana .Sau khi hoạt cảnh kết thúc thì bạn hãy trở về Evergreen Forest theo khu vực có 3 hướng đí ,hãy đí theo hướng có anh lính bạn sẽ tới Moutain of Mortal Dragon .Vào đây đi thẳng cho đến khi gặp 2 ngã rẽ thì rẽ vào bên trái ,đi thẳng và chọn con đường đi lên cứ tiếp tục đi thẳng bạn sẽ thấy Lloyd và Divine Dragon-vua của loài rồng đang đánh nhau.Đố với con trùm này thì cách đối phó như tên trùm hồi nãy.Sau đó tên Lloyd sẽ giở trò "ngồi mát ăn bát vàng"cướp đi Dragoon Spirit mạnh nhất trong 8 Dragoon Spirit .Bây giờ hãy thoát ra khỏi đây trên đường đi bạn sẽ gặp Lloyd một lần nữa và hắn sẽ đánh bạn rơi xuống vực ,tiếp đó hãy quay về thành Deningrad vào lâu đài ,đi thẳng bạn sẽ gặp Shana .Sau đó hãy ra ngoài world map đi về phía bên trái để tới vùng đất băng giá Kashua Glaeir .Men theo đường đi ra ra khỏi khu vực đầu tiên tiếp tục đi thẳng để vào trong khu vực tiếp theo .Tại khu vực này bạn sẽ thấy 2 người báb weapon và item , đi thẳng để tới khu vực tiếp theo .Ở đây bạn phải sử dụng những thang đá để đi xuống chỗ có điểm save .Sang khu vực kế thì đi bằng con đường bên phải bạn sẽ phải đánh trùm ,tiếp tục đi thẳng bạn sẽ đi vào khu vực có 2 đường dẫn .Dùng đường dẫn bên trái rồi sử dụng cái teleport ở giữa rồi bên phải sẽ qua được khu vực khác .Bây giờ dùng cái teleport để đi vào khu vực khác ,ở khu vực này bạn hãy dùng cái teleport bân trái rồi cái ở trên bạn sẽ tới khu vực có điểm save .Đi lên và bạn phải đánh với một con trùm rất mạnh là Lloyd ,đối với con trùm này bạn đừng nên biến thành Dragoon .Sau đó hãy trở ra khu vực có 2 người bán hàng ,từ đó hãy đi ra ngoài ,bạn có để ý thấy cái bảng không đi bằng con đường đó bạn sẽ ra ngoài world map và cứ đi thẳng đề tới cánh đồng tuyết Snowfield .Đi thẳng để ra ngoài world map và tới Capital Vellweb .Trong chỗ này bạn hãy đi thẳng cho đến khi Shirley hiện ra nói chuyện với bạn thì hãy đi vào con đường hầm ở bên trái .Đi thẳng sau đó chọn con đường thứ 3 xuống cầu thang và tiếp tục đi thẳng bạn sẽ gặp Diaz .Bạn sẽ bất ngờ khi biết ông ta là ai đó chính là Zieg -ngừơi cha mất tích của Dart .Đĩa 3 cũng kết thúc ở đây
Đĩa 4
Bắt đầu đĩa 4 bạn sẽ thấy mình đang ở trong hoang mạc Death Frontier ,bây giờ hãy chọn con đường đi thẳng ,rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng 3 lần sau đó rẽ phải đi thẳng rồi rẽ phải lần nữa bạn sẽ đi tới một khu vực có điểm save .Sau đó tiếp tục đi thẳng rồi rẽ phải .đi lên qua trái sau đó đi thẳng 2 lần nữa bạn sẽ tời một khu vực có một điểm save nữa .Từ điểm save đó đi qua bên trái đi lên 2 lần ,sang phải đi lên lần nữa bạn sẽ ra ngoài world map .Tiếp tục đi tới Spring Breath Town-Ulara,dùng cái teleport để vào thành phố ,bây giờ cứ đi thẳng bạn sẽ tới có một điểm save ,con đừơng bên trái sẽ dẫn tời tiệm bán weapon và item .Quay trờ ra khu vực có 2 ngã rẽ ,rẽ bên phải rồi đi thẳng xuống qua con đừơng bên trái .Bạn hãy dùng cái teleport ở đây để lên nhà ,vào nhà bạn sẽ gặp bà Charle -người bạn cũ của Rose và Zieg .Sau đó hãy đi ra ngoài cứ đi thẳng xuống và dùng cái teleport ở đây bạn sẽ gặp được Miranda và hanches nói chuyện với họ .Sau đó đi vào tiệm bán weapon và item bạn sẽ gặp Albert và Kongol ,tiếp tục quay trở ra khu vực đầu tiên bạn sẽ gặp Meru .Bây giờ thì các thành viên đã đủ mặt hãy quay trở lại ngôi nàh của bà Charle .Khi trời sáng thì quya ra chỗ bạn gặp Meru nói chuyện với bà Charle bạn sẽ được đưa trở vể Home of Giganto .Từ đây băng qua thành phố bị bỏ hoang Valley và thung lũng Barrens quay trở lại thành Fletz ,vào lâu đài để gặp vua Zior .Ông ta sẽ cho bạn mượn con tàu Queen Fury ,bây giờ hãy đi vào con đường ở tầng dưới cùng nơi gần điểm save ,vào đó nói chuyện với thuyền trưởng bạn sẽ được lên tàu .Khi ra ngoài world map hãy đi thẳng tới làng Rouge .Sau khi nói chuyện với ngừơi mặc đồ vàng thì đi lên tầng trên bằng cầu thang phía sau anh ta .Lên đó nói chuyện vời người trong nhà ,sau đó lên trên nói chuyện với người phụ nữ .Bây giờ trở ra ngoài từ chỗ người mặc đồ vàng bạn hãy đi xuống và cứ đi thẳng .Sau hoạt cảnh hãy đi ra ngoài bằng con thuyền của mình và tời thành phố Magicial City .Bây giờ kiểm tra cái cửa trước mặt để vào bên trong ,bạn hãy sử dụng các teleport để đến khu vực có cánh cửa bên trái ,tiếp tục dùng các teleport để tới khu vực có 2 con vật bay nói chuyện vời chúng .Sau đó qua vài khu vực nữa bạn sẽ gặp được Savan và ông ta sẽ kiểm tra từng thành viên:
~~~~~
Kongol's choice :
- Swing the axe.
- Take Doel's sword. (X)
~~~~~
Mirranda's choice :
- For my friends.
- For the world. (X)
- For Queen Theresa
Mirranda's choice :
- I am ready for death any time.
- I cannot die now. (X)
~~~~~
Albert's choices :
- I understand
- I... cannot do that. (X)
~~~~~
Meru's choices :
- I...
- I still cannot die ! (X)
~~~~~
Haschel's choices :
- I could stop her.
- I couldn't stop her. (X)
~~~~~
Dart's choices :
- I will save Shana no matter what ! (X)
- What should I do ?
~~~~~
Sau đợt kiểm tra hãy dùng cái teleport bên trái và dùng các teleport qua khu vực này thì bạn sẽ gặp lại Savan .Theo đó đi theo ông ta bạn sẽ tời khu vực có điểm save và đi vào trong bạn sẽ đánh với trùm .Bây giờ hãy quay lại khu vực có cánh cửa bên trái đi vào đó dùng tekeport để tới thành phố tiếp theo Law City .Tới thành phố này thì dùng cái teleport ở gần đó và lên trên đọc cái bảng màu xanh .Sau đó qua bên phải kiểm tra cái máy và chọn tuỳ chọn đến Legslation Center ,chú ý là bạn đừng để bọn chúng bắt được nếu không bạn sẽ vào tù đấy .Đi lên tầng trên cùng và bạn phải xếp hàng sau đó mới được vào kiểm tra:
- Is this a submission of a bill ? - No
- Is this a revision of the law ? - Yes

Khi trả lời đúng các câu hỏi thì bạn phải chọn mật mã sau đây là một số mật mã để đến một số nơi:
- WINGLY CODE ARTICLE 703
"THE LAW DOESN'T PROHIBIT NON-WINGLIES FROM GOING TO THE SIGNET
SPHERE".

- WINGLY CODE ARTICLE 339
"USAGE BY NON-WINGLIES OF SHOPS IS NOT PROHIBITED"

- WINGLY CODE ARTICLE 659
"TRESPASSER SHALL NOT BE TELEPORTED TO THE JAIL."

- WINGLY CODE ARTICLE 666
"INVASION BY HUMANS SHALL NOT BE HINDERED BY PLACING MONSTERS ALL OVER
ZENEBATOS."

- WINGLY CODE ARTICLE 640
"THOSE WHO DISTURB ORDER SHALL BE IGNORED WITHOUT EXCEPTION"

- WINGLY CODE ARTICLE 410
"SETTING TO THE TELEPORTING DEVICE CONNECTION TO DEATH CITY MAYFIL
SHALL NOT BE DISCONNECTED"
Nếu bạn không thích đi khắp nơi để mua đồ thì chọn mã số 703 để tới Signet Sphere ,bây giờ trở ra ngoài và đi tới Law Factory để làm thẻ sau đó thì Law Launcher .Sau khi mọi việc đã xong thì trở ra ngoài đi lên kiểm tra cái bảng xanh ,sau đó sử dụng cái teleport để tới Signet Sphere .Khi tời đây cứ đi thẳng bạn sẽ gặp lại Zieg và bạn phải đánh với trùm .Tiếp đó thì trở về Law City làm giống như trên nhưng với mã số là 410 để tới Death City ,ra ngoài kiểm tra cái teleport trong phòng thì bạn sẽ tới được Death City ,trong khu vực này bạn phải chuẩn bị sẵn sàng item vì đây có thể nói là khu vực khó nhắt trò chơi .Bạn phải liên tiếp đánh với 3 con rồng trong đó con Divine Dragon rất mạnh nhưng nếu như bạn có đủ 4 món đồ Speed up,speed down,Power up,Power down thì con trùm này không đáng nói đến nữa.Sau đó tiếp tục đi thì bạn sẽ vào khu vực ma trận chỉ có đi trên những ô đúng thì qua mới được còn không sẽ bị rơi xúông :
Trong khu vực tiếp theo bạn sẽ gặp lại người bạn của mình là Lavitz nhưng bạn phải đánh với anh ta vì anh ta đang bị khống chế bởi tên quỷ Zackwell .Khi đánh nhau với anh ta sẽ cho ra 2 tuỳ chọn bạn cứ chọn :
- Talk to him. (X)
- Do nothing
Sau khi hạ anh ta xong bạn phải đánh nhau với Zackwell.Khi tới đây thì Lazitz trở lại bình thừơng nhưng sau đó anh ta sẽ lập tức trở về cát bụi .Tiếp tục đi để ra khỏi đấy,bân sẽ được xem một đoạn phim về Divine Tree .Sau khi tới đây thì bạn cứ đi thẳng thì bạn sẽ gặp khu vực có điểm save ,qua trái và bạn phải đánh nhau với con rệp không lồ .Con rệp này tuy trải qua 3 lần biến hình nhưng rất yều.Tiếp tục đi và dùng teleport để tời vùng đất cuối cùng của trò chơi THE MOON THAT NEVER SETS.Đây là vùng đất cuối cùng nên mình không nói gì cả ngàoi việc bạn tự khám phá .Sau khi sử xong con trùm cuối MELBU FRAHMA thì sẽ xem một đoạn phim tuyệt vời ,nhưng khoan tắt máy bạn có thể ngồi lại một chút để thưởng thức bài Do you still believe?
Kenju