Hai Người Trên Hoang Đảo

Về Nhà nếu kô th́ về lại Nhân Cách Con Người nhé

Một chuyến tàu ngoài khơi gặp băo và bị đắm. Có hai người dạt đến một hoang đảo. Cả hai đă nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ư với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa ḥn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.

Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất t́m thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không c̣n phải lo lắng đi t́m thức ăn nữa. Ở phần bên kia ḥn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không t́m được ǵ cả.

Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện tṛ cho bớt cô đơn, c̣n ở phần bên kia ḥn đảo, người thứ hai vẫn không có ǵ khác.

Liên tục ngững ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những ǵ anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có ǵ khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.

Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đă là vợ anh ta- cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên băi biển. Người thứ nhất dẫn vợ ḿnh lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất ḱ tứ ǵ anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.

Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung: " Tại sao ngươi lại bỏ bạn ḿnh?". Người thứ nhất thản nhiên cao giọng: "Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được ǵ cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi."

"Ngươi sai rồi" - giọng nói vang lên trách móc - " Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đă thực hiện cho anh ta điều ước ấy". Người thứ nhất rất ngạc nhiên: " Hăy cho tôi biết anh ta đă ước ǵ vậy?"

"Anh ta đă ước rằng những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật!

Về Nhà nếu kô th́ về lại Nhân Cách Con Người nhé