V sao cy trn ni thấp hơn cy ở đồng bằng?

Cy trn ni thường km pht triển hơn ở đồng bằng.

Trn ni cao, cy cối phong ph khng km g đồng bằng, nhưng để bạn sẽ thấy, nếu khng thuộc dạng "ci đẹn" hay "kẹ" th chng cũng l những "ch ln". Tại sao vậy nhỉ? Th ra, thừa nh sng, thừa gi nhưng lại thiếu chất đ khiến chng kh m phổng phao được.

Một l, do nh sng mặt trời gồm 7 mầu thnh phần l đỏ, da cam, vng, lục, lam, chm, tm tc động khc nhau đến sự pht triển của cy, trong đ nh sng đỏ t gy trở ngại nhất, nh sng lam tm gy trở ngại nhiều nhất. Sống trong mi trường khng c nh sng tm, cy sẽ vươn di rất nhanh. Trn ni cao, do khng kh long, t bụi, lại tương đối trong suốt nn tia tm v tia ngoại tm trong nh sng mặt trời rất t bị hấp thụ. Chnh chng đ khống chế sinh trưởng của cy mạnh hơn ở đồng bằng nhiều.

Hai l, trn ni cao khng kh long, đất cũng rất mỏng, thậm ch khng c lớp đất mu, v thế nước v chất dinh dưỡng rất dễ bị rửa tri. Nhiệt độ về đm trn ni lại xuống rất thấp, ban ngy cũng thấp hơn ở đồng bằng nn c ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng của cy.

Ngoi ra, trn ni cao gi thổi cũng mạnh hơn ở đồng bằng lm cho cy phải mọc nghing hoặc nằm rạp xuống. Nếu c dịp đi qua Hong Sơn ở An Huy (Trung Quốc), bạn sẽ thấy những cy tng Hong Sơn nổi tiếng: thn cy rất thấp, uốn ngược chiều gi như cho đn khch tới thăm v thế được gọi l tng đn khch. Gi trn ni đ tạo cho cy tng c dng như vậy.

Do tc động tổng hợp của cc điều kiện trn, nn cy trn ni cao c dng thấp hơn cy ở đồng bằng.

(Theo 10 vạn cu hỏi v sao)