Tôi Đă Học Được Từ Cuộc Sống

Về Nhà Sổ Tay Lời Khuyên

Những điều dưới đây là tôi đă học được từ cuộc sống, tôi không có ǵ cho bạn cả, tôi chỉ có vài ḍng này muốn gởi đến bạn và ḿnh mong chúng ta sẽ vững bước hơn trong cuộc sống.

 

Copyright @ 2006  by Nguyễn Anh Tài
Email: nguyenanhtai@gmail.com