10 Cách Chia Tay Một Cách Tế Nhị


Về Nhà nếu kô th́ về lại Vườn Yêu nhé

Dù cho bạn hay người t́nh của bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ, cũng không thể chia tay một cách dễ dàng. Chúng ta thấy không ai có thể thực sự vui vẻ khi phải chia tay, đúng không? Nhưng cũng có một số gợi ư để giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn về cách chấm dứt hay chấp nhận chấp dứt mối quan hệ của ḿnh.

1, Đừng kéo dài sự việc, những ǵ đă qua th́ cho nó qua. Bạn không tạo thêm một ân huệ nào cho người bạn của ḿnh bằng cách tŕ hoăn điều không thể tránh khi bạn đă quyết định phải chia tay.

2, Hăy cứng rắn, quyết định và thành thật, thành thật là điều tốt nhất. Bạn có thể tế nhị, nhưng điều này có thể giúp cho bạn t́nh của bạn hiểu được lư do tại sao bạn phải chia tay.

3, Không quan hệ nhiều người cùng một lúc. Đừng bao giờ có người khác trước khi nói tiếng chia tay với người t́nh hiện tại. Điều này có thể tốt với bạn nhưng không thành thật đối với người t́nh hiện tại của bạn.

4, Chúng ta sẽ là bạn? Đừng hy vọng sẽ trở thành bạn sau một lần chia tay. Điều này phụ thuộc vào vấn đề có phải các bạn là bạn của nhau trước khi ngă ḷng yêu thương.

5, Hăy nói lời kết thúc với người t́nh của bạn. Bạn đă có thời gian bên cạnh người t́nh này trong suốt thời gian c̣n đang yêu nhau, cho nên hăy cố gắng ngồi lại với nhau và có thời gian để nói chuyện với nhau khi bạn phải chia tay. Nếu như người t́nh của bạn là người nói tiếng chia tay th́ bạn cũng nên hỏi những câu hỏi cần thiết để bạn có thể măn nguyện với chính ḿnh.

6, Không làm điều này nơi công cộng. Mặc dù bạn không muốn đối mặt với với những t́nh huống t́nh cảm như sự chia tay, không nên nói tiếng chia tay nơi công cộng để tránh căi cọ nhau.

7, Nếu bạn không thể nói bằng lời th́ hăy viết một bức thư giải thích tại sao phải chia tay. Trao thư tận tay và sẽ nói chuyện với nhau sau khi người t́nh đă đọc.

8, Đừng cố gắng kéo dài. Nếu như người t́nh của bạn muốn chia tay th́ đừng nên níu kéo người ta phải ở lại. Như người xưa thường nói: "Nếu bạn yêu một cái ǵ đó, hăy để nó đi..."

9, Không nên gây chiến. Bạn không nên có một cuộc chiến để cả hai phải chấp nhận rằng mối quan hệ đă chấm dứt. Bạn càng tích cực và cởi mở trong lúc chia tay th́ bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn khi bạn đă vượt qua được nó.

10. Hăy nhớ nguyên nhân làm bạn yêu người đó tại nơi đầu tiên. Nếu bạn có thể th́ hăy quên mối quan hệ này và nhớ về một thời gian đẹp.

Về Nhà nếu kô th́ về lại Vườn Yêu nhé