Những Dấu Hiệu Của Một T́nh Yêu Thực Sự


Về Nhà nếu kô th́ về lại Vườn Yêu nhé

T́nh yêu thực sự bao giờ cũng bắt đầu từ những nỗi nhớ da diết khi vắng nhau, những dấu hiệu tiếp theo là:

Về Nhà nếu kô th́ về lại Vườn Yêu nhé