<body link="#0000FF" vlink="#00FF00" alink="#FF00FF" background="images/26.jpg" style="background-attachment: fixed; word-spacing:0; margin-top:6; margin-bottom:6" text="#FFFFFF">

Lời Khuyn Trong Cuộc Sống
 

Về Nh nếu k th về lại Sổ Tay

Đ bao giờ bạn tự hỏi: "Lm thế no để c một cuộc sống hạnh phc?".
Khi bạn đ đến tuổi yu th bạn sẽ tỏ tnh l rất cần thiết ....
Bạn sẽ lm g để "người ta" hiểu được tnh cảm của mnh ... ?
Ti đ học được từ cuộc sống...
Cuộc Sống Mun Mu - Suy nghĩ của Huyền Anh
Lời chc tốt đẹp gởi đến bạn
Cau Mong

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

</body>