<body background="../images/back.gif" link="#00FF00" vlink="#00FF00" alink="#FF00FF" text="#FFFFFF" style="background-attachment: fixed">

Đắc Nhân Tâm

Về Nhà or Tới Thư Viện Sách Nghe !
Nghệ thuật sống đời - Những điều tâm đắc nhất mà ḿnh sưu tầm được.
 


Phần1  Phần 2  Phần3  Phần4  Phần5  Phần6


Copyright @ 2004 Nguyễn Anh Tài
Email:
tamhoncodon_nt@yahoo.com
ID YM: information_at

</body>