Đắc Nhân Tâm
 

PHẦN THỨ BA

Mười hai cách dẫn - dụ người khác cho họ nghĩ như ḿnh  

Về Nhà nếu kô về nhà th́ trở về mục Đắc Nhân Tâm

Chương Một

Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại

Chương Bảy

Thiện bất chuyên mỹ

Chương Hai

Một cách chắn chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào?

Chương Tám

Quy tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường

Chương Ba

Quá tắc quy cung

Chương Chín

Loài người muốn ǵ?

Chương Tư

Do trái tim sẽ thắng được lư trí

Chương Mười

Gợi những t́nh cảm cao thượng

Chương Năm

Bí quyết của Socrate

Chương Mười Một

Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người

Chương sáu

Xả hơi

Chương Mười Hai

Khi mọi cách đều vô hiệu bạn hăy thử cách này xem sao